Teleurstellende reactie De Key op complexplan

Helaas is er een teleurstellende reactie gekomen van De Key op het complexplan. Dat plan is eerder aangeboden en hier terug te vinden. Zie daarover ook dit eerdere nieuwsberichtje. De reactie van De Key is hier terug te lezen.

De teleurstelling zit met name in het feit dat De Key geen maatwerk wil leveren voor Vogeldorp en het plan niet wil ondertekenen, terwijl er samen met De Key aan gewerkt is. De huurderscommissie zal advies inwinnen bij HV Arcade en de gemeente.

Over wat een complexplan is, is deze alinea gewijd in een boek dat over De Key verscheen in 2018 (Het begon met Dubbeltjes, van Jos van der Lans, zie hier). Daaruit volgt dat een complexplan een strategie inhoudt per complex woningen. Maar de reactie van De Key komt vooral neer op: we wijken voor Vogeldorp niet af van ons beleid.

Ook interessant: