Rapport bomen Vogeldorp

De Nationale Bomenbank heeft haar 3-jaarlijkse bomeninspectie afgerond. Het rapport is hier terug te vinden. De overzichtskaart hier.
Daarin staan per boom met foto de boomgegevens en de onderhoudstoestand, inclusief advies.
Op basis van deze rapportage zal Onno de wijkbeheerder een aantal van de aanbevolen acties uitvoeren om bomen bijvoorbeeld te bevrijden van knellende waslijnen etc. Hij zal dat doen in overleg met de bewoners.

Ook interessant: