Op deze pagina vindt u informatie voor huiseigenaren in Vogeldorp en voor geintresseerde kopers.

Contact

Wilt u contact met de Vereniging van Eigenaren Vogeldorp dan kunt u zich richten tot onze VvE Beheerder, Skymark, via +31 (0)85 27 30 111 of vve@skymarkvve.nl

VvE Vogeldorp en haar beheerder maken gebruik van Twinq: een online platform voor de VvE. Bent u VvE-lid en wilt u online informatie inzien of een reparatieverzoek doen? Klik dan hier om in te loggen op uw TWINQ account.

Reparaties

Als VvE-lid kunt u op TWINQ zien hoe de onderhoudsverantwoordelijkheden en –kosten verdeeld zijn tussen de bewoners, de VvE en de wijkbeheerder. Ook kunt u op TWINQ een reparatieverzoek indienen als u meent dat het gaat om een reparatie die voor rekening van de VvE is.

Verbouwingen

Heeft u plannen voor het verbouwen van uw woning? Lees onderstaande dan goed en neem vooraf contact op met de VvE.

De woningen in Vogeldorp zijn verticaal gesplitst in appartementsrechten. Dit betekent dat u als eigenaar een appartementsrecht koopt en niet het eigendom heeft van de woning In Vogeldorp zijn de VvE-leden  gezamenlijk eigenaar van alle woningen met de daarbij behorende grond. Waarbij er een privé eigendom is en een gemeenschappelijk eigendom. De splitsingsakte is het juridische fundament van het appartementencomplex. Hierin staan de afwijkingen van het Model Splitsingreglement en eventueel nadere bepalingen. De splitsingsakte ontvangt de koper bij aankoop van het huis en is voor leden ook beschikbaar via TWINQ.

Aangezien de VvE verantwoordelijk is voor het gemeenschappelijk eigendom (het casco: grof gezegd de buitenkant van uw woning en de  fundering) dient u bij verbouwingen eerst contact met de VvE op te nemen. De VvE kan uw plannen dan toetsen aan de gezamenlijk gemaakte afspraken en evt. probleme achteraf helpen voorkomen.

Woning verhuur

De woningen in Vogeldorp hebben een woonbestemming. Het is daarom in Vogeldorp verboden om uw woning voor short-stay te verhuren, bijvoorbeeld via Air BnB. Dit staat los van de regels die de gemeente hanteert voor Air BnB. U mag uw woning dus ook niet maximaal 30 dagen per jaar als short stay verhuren. U mag uw woning wel voor langere tijd verhuren aan een huishouden dat er gaat wonen. Als norm voor langere tijd geldt een periode van minimaal 6 maanden. Verhuur moet u wel melden aan de VvE. Uw huurder dient een gebruikersverklaring te tekenen die opgestuurd moet worden naar Skymark. Zo beschikt de VvE altijd over de juiste contactgegevens van de bewoners. De gebruikersverklaring is op Twinq te downloaden.

VvE Beheer

De VvE heeft Skymark VvE Beheer ingehuurd voor het  beheer van de VvE. Zij verzorgen werkzaamheden die onder het administratief, financieel en technisch beheer vallen. Hierbij valt te denken aan onder andere:

 • Algemene Leden Vergadering organiseren en voorzitten
 • Administratief beheer: facturen betalen en ledenbijdragen innen
 • Technisch beheer: verwerken en monitoren reparatieverzoeken
 • Offertes aanvragen iov. bestuur
 • Juridisch advies
 • Verbod op short stay verhuur handhaven
 • TWINQ up to date houden

Wijkbeheerder

Daarnaast huurt de VvE Zone 3 in voor het wijkbeheer. De wijkbeheerder is 8 uur per week aanwezig in de wijk en daarbij een aanspreekpunt voor alle bewoners (huurders en kopers). Daarnaast zorgt de wijkbeheerder voor zaken zoals:

 • Leefbaarheid monitoren
 • Contact houden met bewoners
 • Regelen van naamplaatjes bij de voordeur
 • Naleven splitsingsakte (heggen, troep, verbouwingen, illegale overkappingen, belasting funderingsplaten)
 • Kleine reparaties uitvoeren (deurbellen, buitenverlichting, etc)

Groenbeheerder

Tevens huurt de VvE Van der Tol B.V. in voor het gezamenlijk tuinonderhoud. Dit houdt in:

 • Groen onderhoud aan gemeenschappelijke binnentuinen (gras maaien en 2x p.j. liguster haag snoeien)
 • Visual Tree Assesment om de gezondheid van de bomen in de binnentuinen te monitoren
 • Gaten in heggen bijplanten
 • Bomen snoeien en planten