Organisatie Verenigd Vogeldorp

Verenigd Vogeldorp is geen aparte entiteit, maar slechts een (paraplu)naam waaronder de huurderscommissie Vogeldorp en de dorpsraad Vogeldorp (gezamenlijk) opereren.

 

Huurderscommissie Vogeldorp

Voor alle Vogeldorpers die huren van De Key

De huurderscommissie (ook wel: bewonerscommissie) zet zich in voor alle huurders binnen Vogeldorp die huren van De Key. De huurderscommissie wordt geadviseerd en ondersteund door Huurdersvereniging Arcade en !WOON.

Doel

Het belangrijkste doel van de huurderscommissie op dit moment, is het creëren van structureel overleg met De Key over Vogeldorp en de inbreng van De Key binnen de vereniging van eigenaars (vve).

Klachten, wensen, vragen of zorgen? 

De huurderscommissie nodigt alle huurders van De Key uit al hun klachten, wensen, vragen of zorgen kenbaar te maken aan de huurderscommissie, zodat die opgepakt kunnen worden. Ook is elke huurder welkom om de huurderscommissie te versterken en daaraan bij te dragen.

Contact

Neem contact op met de huurderscommissie via het e-mailadres (zie Contact-pagina) of door een van de commissieleden rechtstreeks te benaderen.

 

Dorpsraad Vogeldorp

Voor alle bewoners van Vogeldorp

De dorpsraad is opgezet omdat er in Vogeldorp nog geen orgaan was waarin alle huurders van De Key en huurders van particuliere verhuurders én kopers samen verenigd zijn. En dat is wel nodig om te voorkomen dat er grote en onnodige verschillen ontstaan tussen huurders en kopers.

Strikt genomen kan de vve alleen namens de kopers opereren, en de huurderscommissie alleen namens de huurders van De Key. Soms is het belangrijk om als bewoners van Vogeldorp met één mond te kunnen spreken, daarom – en op suggestie van !WOON – is de dorpsraad in het leven geroepen.

Vereniging

De dorpsraad is vooralsnog opgezet als een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (een informele vereniging). De statuten van de vereniging zijn op deze pagina te vinden. Elke bewoner van Vogeldorp kan kosteloos lid worden en desgewenst bijdragen aan de dorpsraad.

Ook huurders die wonen in Vogeldorp en niet huren bij De Key maar bij een andere (particuliere) verhuurder, kunnen zich aansluiten bij de dorpsraad. Ook ondernemers en organisaties actief in of rondom Vogeldorp worden uitgenodigd zich aan te sluiten.

Contact

Neem contact op met de dorpsraad via e-mail (zie Contact-pagina).