Zeer binnenkort een wijkschouw

Op een van de komende vrijdagen zal waarschijnlijk een wijkschouw plaatsvinden. Dat betekent dat een aantal gemeenteambtenaren op bezoek komt in Vogeldorp en samen met bewoners een ronde loopt in het dorp om te kijken wat er verbeterd zou kunnen worden. Dit is de uitkomst van een gesprek dat Verenigd Vogeldorp op 18 maart had

Lees meer

Bewonersavonden rainproof Vogeldorp

Ingezonden bericht.   Beste Bewoner,   Middels deze brief nodigen we u uit voor de eerste van 2 bewonersavonden rondom het “Vogeldorp Rainproof” onderzoek.   De bijeenkomst vindt plaats aanstaande woensdag 1 september 2021 van 19.00 – 20.30, in het clubhuis van Tuinpark Buitenzorg aan de Zamenhofstraat 41.   Tijdens de bijeenkomst geven de onderzoekers

Lees meer

Mening over rainproof

Bericht van de de groep die zich bezighoudt met Vogeldorp rainproof maken. Sinds mei werkt Buro Regen en Water aan een advies om Vogeldorp meer “Rainproof” te maken. Hiermee hopen we dat ons dorp beter bestand wordt tegen heftige regenbuien, perioden van droogte en hittegolven. Dit advies richt zich op onze 15 binnentuinen en op

Lees meer

Snoeien heggen en ander onderhoud

Vanaf 30 juni gaat de firma van der Tol gedurende 5 dagen de heggen snoeien in Vogeldorp. Het verzoek namens Van der Tol is om ruimte rondom de heggen te maken (ook binnenzijde), zodat de hoveniers goed hun werk kunnen doen. Daarnaast is er onderstaand schema van overige groenonderhoud. Dat is van vorig jaar, maar

Lees meer

Red Amsterdam Noord

31 mei een hoorzitting van Red Amsterdam Noord georganiseerd door bewoners, waar bewoners de vragen stellen! De hoorzitting voor Amsterdam-Noord vindt plaats in de Balie op 31 mei, vanaf 19:30 uur. https://debalie.nl/programma/bewoners-roepen-gemeenteraad-ter-verantwoording-31-05-2021/ De gratis livestream is te volgen via www.debalie.nl Meer informatie op https://www.redamsterdamnoord.nl/https://www.redamsterdamnoord.nl/  

Onderhoud Meeuwenplantsoen

Van Gelder verspreidde deze bewonersbrief over onderhoud op het Meeuwenplantsoen. Daarin staat: We spitten het plantsoen door waardoor er weer voldoende zuurstof in de bodem komt. Vervolgens wordt het veld geëgaliseerd en zaaien we opnieuw in. Hierdoor is het plantsoen tijdelijk zwart en duurt het enkele weken voordat er een mooie grasmat ligt. Tijdelijk plaatsen we

Lees meer

Voorlopig geen tiny forest

Bericht van Team Groen Hart voor Vogeldorp (op 23-2-21 al geplaatst op Facebook): Beste buurtbewoners, Een paar maanden geleden zijn we met jullie in gesprek gegaan om te kijken of we samen een groen hart voor Vogeldorp konden realiseren. Zelf hadden we de droom om een Tiny Forest te planten, daarnaast hebben we toen bij

Lees meer

Rapport bomen Vogeldorp

De Nationale Bomenbank heeft haar 3-jaarlijkse bomeninspectie afgerond. Het rapport is hier terug te vinden. De overzichtskaart hier. Daarin staan per boom met foto de boomgegevens en de onderhoudstoestand, inclusief advies. Op basis van deze rapportage zal Onno de wijkbeheerder een aantal van de aanbevolen acties uitvoeren om bomen bijvoorbeeld te bevrijden van knellende waslijnen etc.

Lees meer

Aanbieden enquete aan dagelijks bestuur Stadsdeel Noord

De uitkomst van de bewonersenquete van afgelopen najaar is ‘aangeboden’ aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Noord. Op 18 maart is Verenigd Vogeldorp uitgenodigd voor een digitale ontmoeting met het dagelijks bestuur naar aanleiding van de bewonersenquete.  

Interview nieuwe wijkbeheerder

INTERVIEW MET DE NIEUWE ZONE 3 WIJKBEHEERDER ONNO VAN DER VLERK Bent u hem al tegen het lijf gelopen, onze nieuwe wijkbeheerder Onno van der Vlerk? In November las u al dat Vogeldorp een nieuwe wijkbeheerder heeft. Tijd om eens nader met Onno kennis te maken. Wat is zijn eerste indruk van ons dorp? En

Lees meer