Leefbaarheid

Hier wordt informatie verzameld die relevant is of kan zijn voor de leefbaarheid in Vogeldorp

 

Checklist Vogeldorp voor wie is welk onderhoud – pdf en protocol dagelijks onderhoud – pdf

Is er een buurtbewoner die overlast veroorzaakt? Meld het bij het Meldpunt Zorg en Woonoverlast van de gemeente, zie ook de flyer van het meldpunt – pdf.

Hebt u overlast van toeristen die de woning van uw buren huren? Meld het bij de gemeente.

Het televisieprogramma De Monitor maakte een op 5 mei 2019 uitgezonden aflevering over burenoverlast, terug te kijken via deze link. Daarin werd onder andere opgemerkt dat woningcorporaties te weinig gebruik maken van de mogelijkheid een huurder een gedragsaanwijzing op te leggen.

Rapport evaluatie bestuurlijk stelsel Amsterdam, 30 november 2020 – pdf

Leefbaarheid arme wijken neemt steeds verder af, Volkskrant februari 2020 – pdf

Kaart ontwikkelbuurten w.o. Vogelbuurt en Vogeldorp – doc en link

Programmaplan Huisvesting kwetsbare groepen 2019 – 2022, 11 januari 2019 – pdf

Veerkracht in het corporatiebezit. Kwetsbare bewoners en leefbaarheid, RIGO Research en Advies, 19 oktober 2018 – pdf

Woningtoewijzing kwetsbare groepen in wijken, januari 2018 – pdf

Rapportage Bewonersonderzoek VvE’s gemengde complexen, 21 januari 2016 – pdf

Evaluatie gedragsaanwijzing woonoverlast, december 2015 – pdf

Uw stem telt, huurders in de VvE bij corporatie Woonbron, maart 2015 – pdf

Evaluatie SEV-programma Bewoners en invloed, september 2012 – pdf

Essay Empowerment in de volkshuisvesting, SEV, Leon Bobbe, 2006 – pdf

 

Brochure WSW huurders in VvE – pdf

Overzicht belangen huurders en kopers in VvE – pdf

 

Dossier (vakantie)verhuur/prijsontwikkeling, aparte pagina.