Wat is het Hamerkwartier?

Hamerkwartier is de naam van de nieuwe woon/werk-wijk die gemeente van plan is te gaan bouwen in het gebied van ongeveer het oude Draka-terrein, ten zuiden van Vogeldorp. Op het plaatje hieronder is dat links ten op zichte van Vogeldorp. Vogeldorp valt niet binnen het projectgebied maar grenst er wel aan.

Er is een samenwerkingsplek geopend op Spreeuwenpark 4 voor Sixhavengebied, Hamerkwartier en Vogelbuurt. Het heet: In de Buurt / Chocolalaland: https://m.facebook.com/chocolalalandamsterdam/

Brief van wethouder aan gemeenteraad m.b.t. rotonde, 15 december 2020 – pdf

Principenota ‘Verkenning van Kansen IJplein-/Vogelbuurt’, november 2020 – pdf

Nota van Uitgangspunten aanpak rotonde Johan van Hasseltweg/Meeuwenlaan, brief 5 november 2019 – pdf en nota – pdf

Nota van Beantwoording adviezen en zienswijzen, oktober 2019 – pdf

Verslag bewonersavond 8 juli 2019 – pdf

Advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, 17 juni 2019 – pdf

Presentatie schouw rotonde Meeuwenlaan, 4 juni 2019 – pdf en verslag – pdf

Verslag expertmeeting Hamerkwartier Werkt, 27 mei 2019 – pdf

Reactie Vereniging van Eigenaren Vogeldorp op Milieu Effect Rapportage Hamerkwartier, 20 mei 2019 – pdf

Presentatie Hamerkwartier Ondernemersbijeenkomst, 6 mei 2019 – pdf

Notitie reikwijdte en detailniveau, 18 april 2019 – pdf

Plan Amsterdam, februari 2019 – pdf

Intentieovereenkomst, getekend 8 november 2018 – pdf

Commissieflap Projectnota Hamerkwartier, 30 oktober 2018 – pdf

Projectnota Hamerkwartier, gemeente Amsterdam, 2 oktober 2018 – pdf

Ambitie voor een ongedeeld Hamerkwartier, 25 januari 2018 – pdf

Nota van Beantwoording inspraak Projectnota Hamerkwartier, augustus 2018 – pdf

Huidige bestemmingsplan Hamerstraatgebied, 2013 – pdf

 

Cod koopt herontwikkelingslocatie in Amsterdam-Noord, februari 2019 – pdf

Exclusiva Lingotto – pdf

Provast beoogd koper Draka-terrein – pdf

Stedenbouwkundig onderzoek Hamerkwartier Amsterdam Noord, Urhahn – pdf

Omniplan verzorgt in opdracht van de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord, de totstandkoming van het Openbare Ruimte Plan en het Buurtpleinen Plan voor de IJplein/Vogelbuurt