Wat is het Hamerkwartier?

Hamerkwartier is de naam van de nieuwe woon/werk-wijk die gemeente van plan is te gaan bouwen in het gebied van ongeveer het oude Draka-terrein, ten zuiden van Vogeldorp. Op het plaatje hieronder is dat links ten op zichte van Vogeldorp. Vogeldorp valt niet binnen het projectgebied maar grenst er wel aan.

Zie ook:

https://www.amsterdam.nl/projecten/hamerkwartier/plannen-hamerkwartier/

https://www.hethamerkwartier.nl/

https://www.hamerkwartierwerkt.nl/

https://www.makersaanhetij.nl/

Er is een samenwerkingsplek geopend op Spreeuwenpark 4 voor Sixhavengebied, Hamerkwartier en Vogelbuurt. Het heet: In de Buurt / Chocolalaland: https://m.facebook.com/chocolalalandamsterdam/

Stakeholdersoverleg kruising Meeuwenlaan, 13 december 2021 – pdf

Inspraak VvE Vogeldorp op investeringsnota Hamerkwartier, 26 juni 2021 – pdf

Inspraak VvE Vogeldorp op NvU Sprong over het IJ, 26 juni 2021 – pdf

Zienswijze VvE Vogeldorp op bestemmingsplan Exclusiva kavel in het Hamerkwartier, 20 juni 2021 – pdf

Verslag Bijeenkomst Mobiliteit met bewoners, 22 maart 2021 – pdf

Brief van wethouder aan gemeenteraad m.b.t. rotonde, 15 december 2020 – pdf

Principenota ‘Verkenning van Kansen IJplein-/Vogelbuurt’, november 2020 – pdf

Inspraak VvE Vogeldorp op rotonde Meeuwenlaan, 25 augustus 2020 – pdf

Nota van Uitgangspunten aanpak rotonde Johan van Hasseltweg/Meeuwenlaan, brief 5 november 2019 – pdf en nota – pdf

Nota van Beantwoording adviezen en zienswijzen, oktober 2019 – pdf

Verslag bewonersavond 8 juli 2019 – pdf

Advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, 17 juni 2019 – pdf

Presentatie schouw rotonde Meeuwenlaan, 4 juni 2019 – pdf en verslag – pdf

Verslag expertmeeting Hamerkwartier Werkt, 27 mei 2019 – pdf

Reactie Vereniging van Eigenaren Vogeldorp op Milieu Effect Rapportage Hamerkwartier, 20 mei 2019 – pdf

Presentatie Hamerkwartier Ondernemersbijeenkomst, 6 mei 2019 – pdf

Notitie reikwijdte en detailniveau, 18 april 2019 – pdf

Plan Amsterdam, februari 2019 – pdf

Intentieovereenkomst, getekend 8 november 2018 – pdf

Commissieflap Projectnota Hamerkwartier, 30 oktober 2018 – pdf

Projectnota Hamerkwartier, gemeente Amsterdam, 2 oktober 2018 – pdf

Ambitie voor een ongedeeld Hamerkwartier, 25 januari 2018 – pdf

Nota van Beantwoording inspraak Projectnota Hamerkwartier, augustus 2018 – pdf

Huidige bestemmingsplan Hamerstraatgebied, 2013 – pdf [aanvulling d.d. 7-1-22: er is een deelbestemmingsplan in voorbereiding, zie daarvoor https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ en zoek op een adres in het Hamerkwartier naar het bestemmingsplan Exclusiva Hamerkwartier van datum 27 mei 2021]

Cod koopt herontwikkelingslocatie in Amsterdam-Noord, februari 2019 – pdf

Exclusiva Lingotto – pdf

Provast beoogd koper Draka-terrein – pdf

Stedenbouwkundig onderzoek Hamerkwartier Amsterdam Noord, Urhahn – pdf

Omniplan verzorgt in opdracht van de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord, de totstandkoming van het Openbare Ruimte Plan en het Buurtpleinen Plan voor de IJplein/Vogelbuurt