De Key

Voorgenomen actualisatie basiskwaliteit De Key oktober 2019 brief – pdf met bijlage – pdf, verwerking advies – pdf, eisen huurwoningen – pdf, brief – pdf, eisen bestaande woningen – pdf, overzicht onderhoud – pdf, beleidsnotitie – pdf, bijeenkomst Arcade – pdf
 
 
Koerswijzing De Key krijgt juridisch staartje, nieuwsbericht NUL20, 2 oktober 2019 – link of pdf

Column Actie Radius ‘Starters versus tweederangs huurders’, website HV Arcade, juni 2019 – pdf

Het begon met dubbeltjes… De geschiedenis van Woonstichting De Key 1868 – 2018, oktober 2018 – pdf

Complexstrategie: de stand van zaken, website HV Arcade, juli 2018 – pdf

Organogram De Key, 2018 – pdf

Besluit WOB-verzoek m.b.t. statutenwijziging De Key, 28 maart 2017 – pdf

Visitatierapport De Key, 25 januari 2017 – pdf

Memo huurdersparticipatie in VvE’s, De Key – 6 december 2016 – pdf

De Key in conflict met huurders over statutenwijziging, nieuwsbericht NUL20, 30 november 2016 – link of pdf

Zienswijze gemeente Amsterdam t.a.v. koerswijziging De Key, 12 juli 2016 – pdf

Visie Amsterdam, Ruimte voor beweging, november 2015 – pdf

Prestatieafspraken gemeente Amsterdam, 11 juni 2015 – pdf

Essay Empowerment in de volkshuisvesting, SEV, Leon Bobbe, 2006 – pdf