Complexplan ter ondertekening aangeboden

De Key stelt voor al haar wooncomplexen een zogenaamd ‘complexplan’ op.

De huurderscommissie en Verenigd Vogeldorp hebben dat actief opgepakt eind 2019 door zelf als eerste de pen op te pakken. De bewoners stelden een eerste concept complexplan op. Dat is steeds aangevuld en meegelezen door De Key. Door de coronacrisis heeft dit hele proces vertraging opgelopen.

Maar op 29 november jl. was het dan zover: het definitieve complexplan is ter ondertekening aangeboden.

De brief met het complexplan erbij zijn hier terug te vinden. We hopen op een snelle en positieve reactie van De Key.

Ook interessant: