Waarom is dit bouwterrein geplaatst?

Hierboven een foto van het bouwterrein dat Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. in augustus 2019 op het Meeuwenplantsoen tegenover Vogeldorp heeft geplaatst. Vogeldorp is toen niet vooraf geïnformeerd. Het bouwterrein is geplaatst omdat Van Gelder onderhoudswerkzaamheden uitvoert in Tuindorp Buiksloot. Het bouwterrein is in de eerste helft van oktober 2020 opgeruimd. In mei 2022 is de kwestie geëindigd in een compromis. 

Dat compromis bestaat uit de volgende toezegging zwart-op-wit en ondertekend, in ruil voor intrekking van de procedure:

De gemeente Amsterdam zegt toe (i) in de toekomst zeer terughoudend om te gaan met de ingebruikname van het Meeuwenplantsoen als bouw(opslag)terrein of iets soortgelijks en (ii) in het uitzonderlijke geval dat daartoe toch het voornemen bestaat, daarover vooraf Verenigd Vogeldorp én het bestuur van VvE Vogeldorp actief te benaderen zodat die mee kunnen praten daarover en er eventueel extra maatregelen getroffen kunnen worden.

Waarom bezwaar tegen het bouwterrein?

De dorpsraad Vogeldorp, bijgenaamd Verenigd Vogeldorp, heeft bezwaar ingesteld tegen het bouwterrein bij de gemeente. Het bouwterrein is een mogelijke bedreiging voor de kwetsbare fundering van Vogeldorp. Het tast het beschermde stadsgezicht aan. En het is in strijd met het bestemmingsplan geplaatst. Omdat er nog veel bouwwerkzaamheden zullen volgen in de omgeving (waaronder Hamerkwartier) is het belangrijk dat dat zorgvuldig en volgens de regels verloopt.

Hieronder op chronologische volgorde het verloop van de procedure.

Bewonersbrief onderhoud plantsoen d.d. 29 april 2021 – pdf

Brief wel nog procesbelang d.d. 17 januari 2021 – pdf

Bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek d.d. 1 februari 2020 – pdf

Afwijzende beslissing op handhavingsverzoek d.d. 23 januari 2020 – pdf

Inhoudelijk beroepschrift d.d. 10 januari 2020 – pdf

Beslissing op bezwaar d.d. 9 januari 2020 incl. advies – pdf

Aanvulling beroepschrift niet tijdig beslissen op bezwaar d.d. 8 januari 2020 – pdf

Beroepschrift niet tijdig beslissen op bezwaar d.d. 4 januari 2020 – pdf

Nader stuk Van Gelder d.d. 20 november 2019 – pdf

Nader stuk Verenigd Vogeldorp d.d. 11 november 2019 – pdf

Hoorzitting bezwaarcommissie op 4 november 2019

Aanvulling bezwaarschrift d.d. 3 november 2019 excl. bijlagen – pdf

Aanvulling handhavingsverzoek d.d. 24 oktober 2019 – pdf

Verlenging beslistermijn bezwaarschrift d.d. 24 oktober 2019 – pdf

Reactie Van Gelder op handhavingsverzoek d.d. 22 oktober 2019 – pdf

Handhavingsverzoek d.d. 18 oktober 2019 – pdf

Aanvulling op bezwaar d.d. 24 september 2019 – pdf

Verlening objectvergunning d.d. 17 september 2019 – pdf

Aanvraag objectvergunning d.d. 16 september 2019 – pdf

BLVC-plan d.d. 10 september 2019 – pdf

Van Gelder plaatst trillingsmeters op 10 september 2019 – pdf

Bezwaarschrift tegen WIOR-vergunning d.d. 7 september 2019 – pdf

Bewonersbrief Van Gelder d.d. 28 augustus 2019 – pdf

E-mail Van Gelder d.d. 28 augustus 2019 – pdf

E-mail Verenigd Vogeldorp d.d. 25 augustus 2019 – pdf

E-mail Van Gelder d.d. 23 augustus 2019 – pdf

Start aanleg bouwterrein op 19 augustus 2019

WIOR-vergunning d.d. 1 augustus 2019 – pdf

Aanvraag WIOR-vergunning d.d. 24 juli 2019 – pdf met ontvangstbevestiging – pdf

BLVC-plan d.d. 10 juli 2019 – pdf 

Aanmeldingsformulier Coördinatiestelsel Werken aan de Weg d.d. 19 juni 2019 – pdf