Aanbieden enquete aan dagelijks bestuur Stadsdeel Noord

De uitkomst van de bewonersenquete van afgelopen najaar is ‘aangeboden’ aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Noord. Op 18 maart is Verenigd Vogeldorp uitgenodigd voor een digitale ontmoeting met het dagelijks bestuur naar aanleiding van de bewonersenquete.

 

Ook interessant: