Verenigd Vogeldorp English

Deze site is in november 2018 opgezet om alle bewoners van Vogeldorp te verenigen. Dat is nodig omdat wij ons alleen hard kunnen maken voor ons mooie dorp als wij goed georganiseerd zijn en de handen ineenslaan, huurders en kopers samen. Ook in en rondom Vogeldorp actieve ondernemers en organisaties willen wij hierbij betrekken. Sinds voorjaar 2022 is het beheer van deze website in sluimerstand. Wie dit actief wil oppakken neem contact op.

Huurderscommissie en dorpsraad

Voor huurders van De Key is een huurderscommissie opgezet. Voor huurders en kopers samen is een dorpsraad opgezet. Over beide organen vindt u op deze website meer informatie en kunt u zich aansluiten.

Inspiratie

Wij laten ons inspireren door dr. M.C.E. van der Vleuten die in haar proefschrift ‘Gemengde complexen’ schrijft:
“Of het nu eigenaar-bewoners of huurders zijn, doorgaans doen zij hetzelfde in een appartement: er wonen, zich thuis voelen, gelukkig zijn en gezond proberen te blijven. De grote verschillen in juridische positie en daarmee zeggenschap op het reilen en zeilen binnen het complex doen daaraan geen recht.”